Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki se nahaja na spletnem naslovu www.dusmarje.si.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi www.dusmarje.si v skladu z zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah si prizadeva, da bi bile njegove storitve dostopne invalidom. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah vlaga sredstva z namenom, da bi zagotovil, da je njegova spletna stran enostavnejša za uporabo in dostopnejša za invalide, z močnim prepričanjem, da ima vsak človek pravico živeti dostojanstveno, enakopravno, udobno in neodvisno.

***

Na spletni strani Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah je dodana funkcionalnost, ki jo poganja namenski strežnik za dostopnost UserWay Website Accessibility Widget na stopnji WCAG 2.1 (Web Content Accesisibility Guidelines), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Z UserWay Website Accessibility Widget obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.


Omogočanje menija za dostopnost

Meni za dostopnost Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah lahko omogočite s klikom na ikono menija za ljudi s posebnimi potrebami, ki se prikaže v desnem zgornjem vogalu strani. Po sprožitvi menija za dostopnost počakajte trenutek, da se meni za ljudi s posebnimi potrebami naloži v celoti.


Možnosti v meniju za dostopnost Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah:

 • Navigacija s tipkovnico,
 • Povečava pripomočka,
 • Kontrast +,
 • Označi povezave,
 • Večje besedilo,
 • Razmik besedila,
 • Ustavi animacije,
 • Prijazno do disleksije,
 • Kazalec,
 • Zaslonski namigi,
 • Višina vrstice,
 • Poravnava besedila,
 • Nasičenost,
 • Ponastavi vse nastavitve dostopnosti,
 • Premakni/Skrij orodno vrstico.


Stopnja skladnosti

Spletišče Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.


Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.


Primeri takih vsebin so:
 • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.
Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e- naslovu tajnistvo@dusmarje.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

***

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Republika Slovenija
Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si


Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena na podlagi samoocene:
21. 06. 2022

Izjava je bila nazadnje pregledana:
21. 06. 2022