Seznam donatorjev se še daljša

Datum objave: 20. 04. 2020

V minulih dneh smo na seznam donatorjev vpisali nova imena podjetij, ki so se odločila pomagati štabu Civilne zaščite, Domu upokojencev in Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah. Dodali smo naslednje donatorje:

- Šukri Ferati iz Šmarja pri Jelšah je zaposlene v obeh domovih in občinski štab razveselil s sladoledom;
- podjetje Magnum logistika iz Šmarja pri Jelšah je odstopilo prostor za skladiščenje podarjenih 32 palet vode Dana in podarilo 20 litrov alkohola za razkuževanje;
- člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah so sejnine, do katere so upravičeni, namenili za nakup zaščitne opreme in jo namenili domu upokojencev;
- trgovina Spar iz Šmarja pri Jelšah je občinskemu štabu podarila za 200 evrov prehrambnih izdelkov blagovne znamke Spar;
- Gregor Vrabec iz Lokarij je podaril dva jogija za opremo stanovanja, namenjenega za bivanje zaposlenih iz zdravstvenih ustanov regije, ki pomagajo v domu upokojencev;
- Brigita Rodošek iz Šmarja pri Jelšah je podarila dva računalnika;
- podjetje Total Mont iz Rogaške Slatine in Mladinsko društvo Kostrivnica sta 7 družinam v naši občini podarila računalnik, tiskalnik, miško, dva paketa barv in dva paketa papirja za tiskanje. Donacijo paketov so prejele družine Škorjak iz Korpul, Tepeš iz Šmarja pri Jelšah, Turk iz Stranja, Golež iz Globokega, Mužerlin iz Babnih Brd, Cmerešek iz Grobelnega in Bračun iz Senovice. Družine so izbrali na podlagi prošenj družin, ki so jih prejeli, ter predlogov učiteljev, profesorjev in ravnateljev.
- podjetje Mikro+Polo iz Maribora je podarilo 2.000 kirurških mask;
- Dušan Pavič in Marjana Crnić iz Šmarja pri Jelšah sta podarila še dodatno količino blaga, iz katerega bodo šivilje zašile zaščitne maske za občane;
- podjetje MI6 Marketing Intelligence je domu upokojencev podarilo sto litrov razkužila. Ob predaji so sporočili: »Prepričani smo, da se dobro z dobrim vrača, in verjamemo, da je nastala situacija humanitarnosti bolj kot kadarkoli. Z donacijo vsaj malo prispevamo k obvladovanju širjenja Covid-19. Vsem varovancem in njihovem zaposlenih želimo moči in jim sporočamo, da smo v mislih z njimi. Uspešno!"

HVALA vsem. Šmarje je stopilo skupaj. Slovenija je stopila skupaj.