Direktorica Gordana Drimel je povzela aktualno dogajanje v domu

Datum objave: 14. 04. 2020

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah še vedno poostreno izvajamo vse preventivne ukrepe za zamejitev širjenja okužbe. Dodatno so bili prejšnji teden izvedeni postopki dezinfekcije s hladnim zamegljevanjem s strani NLZOH: Centra za okolje in zdravje; oddelka za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, enot Slovenska Bistrica in Celje; in s pomočjo Poklicne gasilske enote Celje. Enak postopek se predvideva konec tega tedna.
Še naprej se dnevno intenzivno spremlja zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih. Pri najmanjšem sumu na možno okužbo se po navodilu zdravnika še vedno odvzemajo tudi nadzorni brisi tako stanovalcem kot zaposlenim. Čez praznike so bili odvzeti brisi trem stanovalcem, ki so na novo kazali znake okužbe, in so bili negativni. Na novo je bila potrjena okužba pri eni zaposleni. Sicer pa se ugotavlja umiritev stanja glede na preteklo obdobje.
Za zdravstveno stanje stanovalcev še naprej skrbi zdravniška ekipa ZD Šmarje pri Jelšah in osebno ali prek telefona v sodelovanju specialisti iz Splošne bolnišnice Celje. V delovni proces se v pomoč zaposlenim pridružujejo kolegi regionalnih zdravstvenih zavodov, prostovoljci, študenti in Civilna zaščita Šmarje pri Jelšah. Prav tako delo in ravnanje v domu spremlja pristojna epidemiološka služba. Za vodenje aktivnosti preprečevanja in obvladovanja širjenja ter organizacijskih nalog je skupaj z vodstvom doma zadolžena koordinacijska skupina, imenovana s strani Ministrstva za zdravje.
Svojce stanovalcev še vedno redno obveščamo o stanju njihovih bližnjih. Prav tako se dnevno vzpostavljajo komunikacijske poti, da se stanovalci lahko pogovarjajo prek video in klicnih pogovorov. Stanje večine okuženih stanovalcev je kljub pridruženim številnim obolenjem stabilno. Pri šestih stanovalcih je zdravstveno stanje terjalo premestitev v bolnišnico in so trenutno na zdravljenju v bolnišnici Celje. Nekaj stanovalcev se je že vrnilo iz bolnišnice. Približno 40 stanovalcem, ki ne kažejo več znakov okužbe, bodo jutri in v prihodnjih dneh odvzeti ponovni brisi. Bolnikom, pozitivnim na virus COVID-19, se stanje brisov preverja po 14 dneh, ko nimajo več bolezenskih znakov, in sicer se ozdravitev potrdi z dvema negativnima brisoma, do takrat pa ostajajo v izolaciji.
Še enkrat se zahvaljujemo tudi vsem stanovalcem in njihovim svojcem za razumevanje v teh?težkih časih, vsem zaposlenim, zunanjim sodelavcem?in prostovoljcem?pa za njihov trud in neizmerno požrtvovalnost, ki ju izkazujejo pri svojem delu. Istočasno se iz srca zahvaljujemo vsem donatorjem za njihovo pomoč.

Gordana Drimel, direktorica