Peka krofov, mišk in flancatov s sprostovoljkami Univerze za 3. življenjsko obdobje

Datum objave: 24. 02. 2020

V ponedeljek, dne 24.2.2020, od 9.00 ure dlaje se je veliko dogajalo v stanovanjskih skupinah Jelka, Jesen, Mesečniki, Čebelice in Tavžentroža. Prostovoljke-članice šmarske Univerze za treje življenjsko obdobje, so v omenjenih stanovanjskih skupinah pekle krofe, miške in flancate. Stanovalci so uživali ob opazovanju nastajanja pustnih dobrot in se na koncu zadovoljni posladkali z dobrotami. Seveda ni manjkalo besed zahvale.